Lisas trädgårdsblogg

Lisas trädgårdsblogg

Gardening isn´t a hobby, it is an obsession !

Här har jag tänkt att skriva om min PASSION i livet...
ODLING...i alla dess former och i samspråk med MODER JORD
Lite om mina PLANTOR förstås.
Och en hel del om sådant som ger mig LIVSENERGI

Välkommen att titta in här hos mig !
Food democracy, ska det få gå till så här ?

Natur och miljöPosted by Lisa i trädgården 09 Jan, 2013 14:57
I morgon går ett uppmärksammat mål upp till rättegång i Washington DC,
OSGATA vs Monsanto


Det är amerikanska bönder som kämpar mot Monsanto (de med Round up ni vet) för sin rätt att fortsätta odla på det sätt de själva vill.


De senaste två decennierna har Monsanto övertagit de genetiska rättigheterna till nästan 90 % i USA och till 2/3-delar världen över, av de fem vanligaste grödorna dvs majs, sojabönor, bomull, raps och sockerbetor. Fröna som är GMO- frön (genmodifierade) , är framtagna för att tåla besprutning med Round up i grödan. Man vill alltså spruta giftet direkt på maten - måste ju vara jättebra eller ???
Monsanto har tidigare även bidragit med de fantastiska uppfinningarna DDT, PCB och agent Orange. Känns tryggt att de har nästan all kontroll över vår mat ???


Problemet är att generna från Monsanto-grödan förs över även till grannens mark, med tex bin som flyger emellan fälten eller tex en storm, där du alltså får din gröda nersmittad av GMO-grödan. Därefter stäms du som bonde av Monsanto för att du odlat GMO-gröda utan att ha betalat för den !!!
I många fall har bönder fått sluta odla en viss gröda för att undvika genetisk kontaminering och framtida rättegångar.
Åtskilliga stämningar har lämnats in av Monsanto och skapat en skräck bland bönder på landsbygden och drivit åtskilliga i konkurs.


Målet handlar alltså om ifall man ska kunna stämma någon som ofrivilligt har fått sin gröda nersmittad med GMO.

Vill du stötta de amerikanska bönderna med din röst i kampen mot Monsanto så
kan du göra det här

Food Democracys Hemsida finns här


Här kan man läsa om ett särskilt fall i the Sleuth journalUpp till kamp. Vårt världsarv av frön tillhör ALLA och ska inte manipuleras med !!!

Dessutom har det kommit en alarmerande rapport om livshotande skador av Roundup - forskarna är oense, men ska vi lita på forskning som Monsanto gjort själva eller från utomstående forskare ? Läs mer på FOBOS hemsida här