Lisas trädgårdsblogg

Lisas trädgårdsblogg

Gardening isn´t a hobby, it is an obsession !

Här har jag tänkt att skriva om min PASSION i livet...
ODLING...i alla dess former och i samspråk med MODER JORD
Lite om mina PLANTOR förstås.
Och en hel del om sådant som ger mig LIVSENERGI

Välkommen att titta in här hos mig !
SOS save our seeds

Natur och miljöPosted by Lisa i trädgården 29 Apr, 2013 23:35

Nu är de visst igång igen i EU !

Nu ska de stifta lagar om mera avgifter vilket kommer att missgynna de udda och ovanliga frösorterna till förmån för likformigheten och storskalig fröframställning.

Vill du stödja uppropet som
SOS save our seeds
gått ut med, så kan du göra det här


Jag har översatt uppropet här:

"Skydda och gynna fröernas mångfald !

Den föreslagna frölagstiftningen inom EU måste tillåta mer mångfald på våra åkrar och våra tallrikar, istället för att förstöra mångfalden. Traditionella och lokala varianter måste få undantas från licensiering och certifierings-krav. Strikta regler, kontroller, inspektioner och kostsamma tillstånd ska bara gälla frön och frö-material som är framtagna kommersiellt, i stora kvantiteter. Det fria utbytet av frön och sådder mellan bönder, trädgårdsägare och fröföreningar måste garanteras och stödjas. Bara genom att odla ett stort urval av frukter, grönsaker och säd, kan vi försäkra oss om att vårt jordbruk kan anpassas till klimatförändringar, nya växtsjukdomar och skadedjur. Vi vill ha färgrik variation, inte standardiserad enformighet ! "

Protect and promote seed diversity!

The proposed EU seed legislation must allow more diversity in our fields and on our plates, rather than destroying it. Traditional and local varieties must remain exempt from licensing or certification requirements. Strict rules, controls, inspections and costly permits should only apply to seeds and seed materials which are traded commercially, in large quantities. The free exchange of seeds and seedlings between farmers, gardeners and seed initiatives must be guaranteed and supported. Only by growing a wide selection of fruits, vegetables and grains, can we ensure that our agriculture adapts to climate change, new diseases and pests. We want colorful variety not standardized uniformity!LEVE MÅNGFALDEN !